Bodemonderzoek


Als je een kavel of een pand aankoopt, verkoopt, huurt of verhuurt, loop je een risico.

Aansprakelijkheid, claims en risicobeperking


Als koper wil je weten of de grond schoon is. Je wilt niet achteraf onaangenaam verrast worden door een stevige verontreiniging die op jouw kosten moet worden verwijderd.
 
Als verkoper wil je niet achteraf het verwijt krijgen dat je op de hoogte was (of had kunnen zijn) van een verontreiniging. Je zit niet te wachten op claims en narigheid.
 
Peeters Milieuadvies beperkt de risico’s voor ondernemers die:
  • een stuk grond - al dan niet met vastgoed daarop - willen aan- of verkopen;
  • een bedrijfspand willen bouwen.

Mijn risicobeperking bij de aankoop of verkoop van een bedrijfskavel begint met een gedegen onderzoek. Dat valt uiteen in twee delen:
  • een historisch onderzoek, bijvoorbeeld op basis van oud kaartmateriaal (bij een streekarchief) en op internet;
  • een bodemonderzoek;

Ik onderzoek voor je wat voor bedrijfsactiviteiten ter plaatse hebben plaatsgevonden en wat de risico’s zijn dat de grond is verontreinigd. Was er ooit een accountantskantoor gevestigd, dan is het risico op verontreiniging kleiner dan wanneer er ooit een chemische wasserij actief was.
 
Als je weet welke activiteiten op het perceel hebben plaatsgevonden, dan kun je daar in je onderzoek rekening mee houden en gericht zoeken naar eventuele verontreiniging. Dat scheelt tijd en kosten.

Aan- en verkoop van onroerend goed


Als je een kavel koopt (of huurt) om er een bedrijf te starten, heb je vaak meerdere keren een bodemonderzoek nodig:
  • Allereerst bij aankoop. Als koper wil je immers weten of de grond verontreinigd is of niet. Ook wil je weten of je jouw geplande activiteiten daar wel mag uitvoeren.
  • Ten tweede: om een bouwvergunning (omgevingsvergunning) te kunnen krijgen. Je mag immers niet bouwen op verontreinigde grond.
  • Ten derde: als je ter plaatse wilt starten met bedrijfsmatige activiteiten waarbij chemicaliën worden gebruikt. Met een bodemonderzoek breng je in kaart wat er in de bodem zit op het moment dat je met je bedrijf start; het zogenaamde nulsituatieonderzoek. Beëindig je je bedrijfsactiviteiten ter plaatse, dan dien je opnieuw een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dit is het eindsituatieonderzoek. Soms word je zelfs verplicht om tussentijds onderzoek te verrichten; een herhalingsonderzoek of monitoring. Blijkt dat er een negatief verschil is, dan kan dat betekenen dat je moet saneren of maatregelen moet nemen.
  • Soms is zelfs een vierde bodemonderzoek nodig. Bij de bouw van je pand komt immers grond vrij. Die moet je afvoeren. Een onderzoek moet uitwijzen waar je die grond mag toepassen.
 
Het komt in de praktijk geregeld voor dat deze onderzoeken na elkaar worden uitgevoerd. Inefficiënt en duur. Door goed na te denken over wat je nodig hebt, zijn onderzoeken vaak te combineren. Zo bespaar ik je onnodige kosten en tijd.