Saneringsonderzoek


Als de analyses van het lab binnen zijn, stel ik een rapportage op. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:

  • de grond is schoon, je hoeft niet te saneren;
  • de grond is verontreinigd, maar sanering is niet nodig;
  • de grond is verontreinigd, er zijn risico’s voor verspreiding en de gezondheid van mens, plant en dier en de grond moet worden gesaneerd.
In het eerste geval haal je waarschijnlijk opgelucht adem. Geen extra kosten, geen vertraging van het werk!

Wel of niet saneren?

In het tweede geval heb je een keuze. Je hoeft niet te saneren, maar het mag - uiteraard - wel. Soms is dat verstandig. Bijvoorbeeld als omwonenden weten dat grond niet ver bij hen vandaan verontreinigd is en de gemeente die verontreiniging laat zitten. Dat kan leiden tot heftige reacties en pittige discussies, die niet altijd heel rationeel worden gevoerd. Uiteraard heb jij als opdrachtgever hierin het laatste woord.

Saneringsplan

Besluit je, al dan niet verplicht, te saneren, dan stel ik een saneringsplan voor je op. Ik leg je verschillende scenario’s voor die je kunt hanteren om de verontreiniging te verwijderen, met het bijbehorend milieurendement en kostenplaatje. Aan jou de keuze.

Als ik een scenario opstel, hou ik altijd rekening met jouw wensen wat betreft de planning en de kosten. Welk scenario we ook kiezen – bijvoorbeeld afvoeren of indammen – het eindresultaat zal altijd voldoen aan de wettelijke eisen. Daarmee beperk ik je risico op aansprakelijkheid die voortvloeit uit je zorgplicht.

Het bevoegd gezag beoordeelt of de sanering conform het ingediende saneringsplan mag worden uitgevoerd. Is dat het geval, dan ontvang je een beschikking en kan de sanering starten.