Infiltratieonderzoek


Dat ons klimaat verandert, staat onomstotelijk vast. Het weer wordt steeds extremer.
 
Neem de wateroverlast van 2016. Het regent tegenwoordig steeds langer en steeds heviger. Ons rioleringsstelsel kan het aanbod aan water niet aan. Gevolg:
  • straten en tunnels die blank staan;
  • kelders die volstromen;
  • toiletten die overlopen;
  • landbouwgrond die zo nat is dat de complete oogst als verloren moet worden beschouwd.
Steeds meer gemeenten zijn zich bewust van dit probleem en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze onderzoeken mogelijkheden om het overtollige regenwater beter te kunnen bergen en te laten infiltreren in de bodem.

Wegreconstructie aanleiding voor infiltratieonderzoek


Een wegreconstructie is een mooie gelegenheid om aan waterberging en ‘ontharding’ van de oppervlakte te doen. In dat geval is het raadzaam een infiltratieonderzoek uit te voeren. Het infiltratieonderzoek laat zien hoeveel water je kwijt kunt in de bodem, op welke dieptes en welke bodemverbetering je eventueel moet toepassen.
 
Soms worden wadi’s of infiltratieriolen aangelegd voor waterretentie, of wordt doorlatende bestrating gelegd. Dat is alleen zinvol als de bodem voldoende water doorlaat. Klei als ondergrond is dus ongeschikt.


Belang van onderhoud infiltratievoorziening


Soms zijn al infiltratievoorzieningen aangebracht. De hamvraag is dan:
  • werken ze nog naar behoren?
  • zijn ze op de juiste wijze aangelegd?
  • en zijn ze regelmatig onderhouden? 

Zonder het juiste onderhoud boet een infiltratievoorziening in de loop van de tijd enorm in qua capaciteit. Het komt regelmatig voor dat een infiltratievoorziening niet goed werkt omdat hij niet goed is aangelegd of onderhouden. Zonde van de investering!
 
Samen met jou bepaal ik of onderzoek nodig is. Dit kan aan de hand van een stappenplan waarin we achtereenvolgens bepalen wat we doen. Ook bekijken we wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Het onderzoeksplan passen we daar op aan.