Over Luuk Peeters


Luuk Peeters (1969) studeerde akkerbouw/milieukunde aan de agrarische hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Hij werkte negen jaar bij adviesbureau Tebodin als (senior) adviseur milieu en veiligheid. Daarna trad hij in dienst bij milieuadviesbureau Tritium. Daar werkte hij veertien jaar, aanvankelijk als coördinator milieutechnisch advies en later als manager van de vestiging in Neer.


Praktisch en oplossend

 
Luuk stond letterlijk jarenlang met de voeten in de klei. In het begin van zijn carrière voerde hij als veldwerker talloze bodemonderzoeken en milieumetingen, zoals (binnen)lucht, (afval)water en infiltratie, uit. Na het buitenwerk volgde het binnenwerk, variërend van eenvoudige verkennende onderzoeken tot grote, complexe nadere onderzoeken, waarbij hij bodemverontreinigingen volledig in beeld bracht. 

De volgende stap was het opstellen van saneringsplannen en het begeleiden van de daadwerkelijke sanering, uitmondend in oplevering van de gesaneerde locatie.

Diverse (grote) bedrijven klopten bij Luuk aan om de bodemrisico's van hun bedrijfsactiviteiten door hem in beeld te laten brengen. Deze bodemrisico-inventarisaties resulteerden in een op maat gegeven advies en een plan van aanpak om de vastgestelde risico's tot een minimum te beperken.
 
In de loop der jaren kwamen er steeds meer civieltechnische onderzoeken voor wegreconstructies bij. Luuk kan daarbij zijn praktische kennis van het buitenwerk en de theoretische kennis van de regelgeving ten volle benutten. De kennis over onder andere asfalt, funderingslagen, asbest en infiltratiemogelijkheden werden in deze jaren flink uitgebouwd. Het is dan ook daarom dat hij door klanten wordt gewaardeerd om zijn expertise, of het nu gaat om advisering, een second opinion of gewoon een klantgerichte oplossing.

Specialist bij uitstek


Zo ontwikkelde hij zich tot een specialist met een brede kennis van zowel de praktijk als de theorie. Dankzij zijn jarenlange ervaring kan Luuk goed inschatten:
 
  • welke werkzaamheden bij een wegreconstructie, (bodem)onderzoek of -sanering noodzakelijk zijn;
  • hoe lang een onderzoek of de sanering duurt;
  • of en hoe onderzoeken gecombineerd uitgevoerd kunnen worden;
  • welke kosten ermee gemoeid zijn.

Betrouwbare partner

 
Relaties en overige externe partijen zien in Luuk een betrouwbare en gedegen gesprekspartner. Dit is omdat hij snel een concreet, correct en, misschien wel het belangrijkste, een goed gemotiveerd antwoord geeft.

In 2016 startte Luuk zijn eigen bedrijf: Peeters Milieuadvies.
Privacy verklaring, cookie beleid, disclaimer