Werkwijze

Als ondernemer wil je door. Op tijdrovende onderzoeken en calamiteiten zit je niet te wachten. Dat begrijp ik. Ik help je daarom graag je risico’s inzichtelijk te maken en te verkleinen.
 

Flexibel

 
Als je me belt met een calamiteit, sta ik in principe dezelfde dag nog bij je op de stoep. Ook in het weekend. Zodat jij zo snel mogelijk weer verder kunt.

Creatief


Milieucalamiteiten en -verontreinigingen kunnen meestal op verschillende manieren worden opgelost. Daarin schuilt mijn kracht. Ik weet wat de eisen zijn om de verontreiniging op te ruimen en ik ken de technische middelen die je kunt inzetten.
 
Ik schets meerdere scenario’s. Aan jou de keuze. Samen zoeken we een oplossing die past binnen jouw wensen en die jouw probleem oplost tegen aanvaardbare kosten en met een korte doorlooptijd.
 
Vaag? Laat ik een voorbeeld geven. Veel mensen denken dat verontreinigde grond altijd moet worden uitgegraven en afgevoerd. Dat is lang niet altijd het geval. Aan de hand van jouw wensenpakket zoek ik voor jou naar de best passende oplossing. Je voordeel is tweeledig: je bespaart een hoop geld én je weet waar je aan toe bent.
 
Praktijkvoorbeeld 1: diesel op het erf
Een agrariër heeft een trekker op het erf staan. Onverlaten boren een gaatje in de dieseltank en vullen een paar jerrycans. De rest van de diesel laten ze weglopen. Gevolg: een flinke besmetting van het erf en een schadepost van ongeveer € 14.000,-. Hoewel de boer in kwestie de verontreiniging niet zelf heeft veroorzaakt, is hij verplicht hem op te ruimen. Als eigenaar van de grond heb je namelijk zorgplicht.

Onderzoek bij de diesellekkage

We hebben de verontreiniging in kaart gebracht door boringen te verrichten en de monsters te analyseren. In overleg met de verzekeraar is besloten de sanering uit te stellen tot het bedrijf wegens zomersluiting stillag, omdat anders de bedrijfseconomische schade – ook door de verzekeraar te dekken – te groot zou zijn. Door snel te handelen, goed na te denken en in dialoog te treden met de verzekeraar heb ik het probleem van deze agrariër verholpen.

Praktijkvoorbeeld 2: vlot op- en afschalen
Peeters Milieuadvies schakelt soepel voor je op en af. Gaat het om een eenvoudige verontreiniging met een bescheiden omvang? Dan voer ik zelf het onderzoek uit. Gaat het om een complexe verontreiniging met stevige risico’s? Dan kan ik voor sommige onderdelen een specialistisch bureau inschakelen. Hanteert een bureau een prijs die ik te hoog vind? Zit de veldwerkploeg vol (wat geregeld voorkomt)? Dan schakel ik een ander in.

Kortom: ik werk met een flexibele schil van specialisten. Het voordeel hiervan is dat ik niet hoef te investeren in dure technologieën die slechts incidenteel worden benut. Ik hou mijn kosten laag. Daardoor kan ik je een scherp tarief bieden. Ik bied je de dienstverlening die je nodig hebt, zonder overdadige luxe, met advies op maat, en schaal soepel voor je op en af.