Sanering


Wij zijn ingeschakeld voor een calamiteit waarbij diesel is gestolen en het restant is weggestroomd. Nog dezelfde dag zijn monsters genomen om de globale omvang vast te stellen. In overleg met de eigenaar en de verzekeraar is hierna een plan van aanpak en een kostenraming opgesteld.

Hierin hebben we de sanering als directievoering begeleidt.

Resultaat:

  • omvang is snel vastgesteld;
  • kosten vóóraf inzichtelijk;
  • werkzaamheden binnen de afgesproken planning uitgevoerd;
  • géén blijvende milieu- of restschade;
  • eigenaar, verzekeraar en bevoegd gezag zijn tevreden met het resultaat.

Heb je zelf een calamiteit of verontreiniging (gehad) en weet je niet precies wat je moet doen, neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op.
foto groter maken
foto groter maken
foto groter maken