Bodembescherming


Als je bedrijfsmatig te maken hebt gehad met een verontreiniging, heb je dat wellicht ervaren als een onaangename verrassing. Je kreeg te maken met ingewikkelde wetgeving, moest een adviesbureau inschakelen, maakte flinke kosten en was er een hoop tijd mee kwijt. Je bedrijfsvoering had er onder te lijden.

Toen de sanering was afgerond besloot je: dat nooit meer!

Maar dan? Hoe zit het nu nog met deze goede voornemens? Na verloop van tijd raken ze naar de achtergrond, want de onderneming draait weer op volle toeren. Wat doe je? Een oogje dichtknijpen en kleine risico’s voor lief nemen? Je wilt immers kunnen leveren!

En toch knaagt het. Je wilt je immers niet nog een keer stoten aan dezelfde steen. Al was het maar vanwege die hoge kosten en de tijd die je ermee kwijt was…

Kijk maar eens naar het voorbeeld in de afbeelding aan de rechterzijde. Leidingdoorvoeren in (vloeistofdichte) betonnen bakken zorgen vaak voor scheurvorming, verzakkingen en kleine lekkages. Vaak kan dit al aanleiding zijn tot het ontstaan van bodemverontreiniging.

Bedrijfsrisico's inzichtelijk


Samen met jou kijk ik wat de bedrijfsmatige risico’s zijn en leg ze vast in een plan van aanpak om ze te beperken. Ik kan je op meerdere manieren helpen. Bijvoorbeeld door op gezette tijden je bedrijf te bezoeken. Op deze maner ben je verzekerd van regelmatige controles en verslagen daarvan, terwijl je zelf de regie houdt. Zo kun je ook nog eens aantonen dat jij werk hebt gemaakt van jouw zorgplicht. Dat bespaart tijd en geld. Sommige opdrachtgevers wisten, door aan te tonen dat ze dit goed hadden geregeld, een lagere verzekeringspremie te bedingen.

Of wil je liever dat ik de risico’s door een quick scan in beeld breng, om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan? Ook dat kan. Ik kan je tips geven en oplossingsrichtingen aanreiken. Soms zijn kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering of kleine investeringen al voldoende. Dat laaghangende fruit laat je toch niet hangen?

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB


Wil je meer weten over de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2010) en de mogelijkheden om een bodemrisico-inventarisatie uit te voeren, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op. Ook als je vloeistofdichte vloeren of voorzieningen op een deskundige wijze geïnspecteerd wilt hebben.